Stiri »

6 noiembrie 2020 – 18:20 | Comentariile sunt închise pentru Hai cu noi nr. 81, octombrie 202040 views

Share
Facebook
0
Twitter

Linkedin

Citeste mai multe »
evenimente
Social - Filantropice
Sănătate pentru toți
Zâmbiţi cu noi
Editorial
Home » Articole, Cateheză

Bunătatea este izvor de bucurie pentru minte, suflet şi inimă

Submitted by on 1 octombrie 2020 – 7:01No Comment | 47 views

Bunătatea este izvor de bucurie pentru minte, suflet şi inimă

„Bunătatea este o floare, este o esenţă a vieţii morale şi semn că suntem rupţi dintr-o lume nepământeană.” (Ernest Bernea)

De multe ori mă simt ca un copil şi când reuşesc să mă simt aşa, în naivitatea şi curajul pe care mi le insuflă această stare frumoasă, port convorbiri cu Tatăl Ceresc şi Îl rog să îmi îndeplinească câte o dorinţă, uneori chiar mai multe, deşi ştiu că nu merit acest lucru, fiindcă sunt un copil neascultător, un copil care nu Îl iubeşte mereu cu aceeaşi dragoste puternică, care Îl iubeşte mai mult când este fericit şi când primeşte daruri frumoase, şi nu când este copleşit de unele greutăţi ale vieţii şi mai primeşte câte o pedeapsă.

Mă gândesc foarte bine, răscolesc prin toate ungherele inimii mele, îmi cercetez conştiinţa şi sufletul şi apoi îmi întreb mintea, sufletul şi inima: Voi ce dorinţă aţi vrea să îmi împlinească Tatăl Ceresc ca să fiţi pline de bucuria, fericirea şi dulceaţa Duhului Sfânt?

Nici nu am pus bine întrebarea, că mintea deja mi-a transmis mii de mesaje: „Aş vrea să fii mai plină de viaţă, mai optimistă, să alungi din mine toate gândurile legate de grijile zilei de mâine, toate neliniştile tale, toate temerile tale! Aş vrea să fii lucrătoare de bucurie, să transmiţi în jurul tău pace şi iubire! Aş vrea să nu mai ai niciun gând răutăcios, aş vrea să fii mai bună! Da, am găsit, asta e dorinţa mea, vreau să fii mai bună, dar bună cu toată lumea, nu aşa pe alese! Să fii bună şi cu cel ce te iubeşte şi cu cel ce nu te iubeşte, să fii bună şi cu cel care te nedreptăţeşte, şi cu cel care te judecă, şi cu cel care te vorbeşte de rău, şi cu cel care te critică!” Sunt răutăcioasă, nu-i aşa? Mi-am întrebat mintea. Te supăr şi te obosesc, dragă minte, cu tot felul de gânduri mânioase, certăreţe, cârtitoare, de ură, de dorinţă de răzbunare, de ţinere de minte a răului. Da, te supăr, fiindcă ai dreptate, nu sunt deloc bună, nu sunt aşa cum este Bunul Dumnezeu, nu îmi potolesc setea de la izvorul Său de bunătate infinită, ci mă adăp de la izvorul răutăţii şi al tuturor patimilor, de la izvorul al cărui stăpân e urâciosul diavol. Așadar, tu vrei să fiu mai bună.

Acum, să văd sufletul meu ce spune: „Eu sunt fericit când tu reuşeşti să iubeşti pe Bunul Dumnezeu şi pe aproapele tău. Sunt fericit când doreşti să îmbrăţişezi pe toţi oamenii şi să le spui că îi iubeşti. Sunt fericit când te laşi în voia lui Dumnezeu, indiferent cu ce greutăţi te confrunţi. Sunt fericit când te rogi sincer şi curat, sunt fericit când nutreşti sentimente de compasiune pentru semenii tăi, când eşti milostivă şi nu poţi sta indiferentă la suferinţa din jurul tău. Sunt fericit când te mulţumeşti cu puţin, când iubeşti simplitatea, când te retragi într-un colţişor de natură şi Îi mulţumeşti Bunului Dumnezeu pentru darurile minunate cu care ne-a binecuvântat. Dar nu întotdeauna reuşeşti să mă faci fericit. Mai mult nefericit sunt, fiindcă tu nu poţi persista în starea de bunătate, în bunătatea care este izvorul celorlalte virtuţi: iubire, pace, linişte, milostivire, compasiune, răbdare, credinţă, smerenie. Şi tare aş vrea ca să poţi deveni mai bună, să fii mereu bună, să nu mai fii niciodată prietenă cu răutatea, să o alungi şi să nu o mai primeşti niciodată în viaţa ta! Da, aceasta, te rog să fie dorinţa pe care vrei să ţi-o împlinească Tatăl Ceresc! Să te rogi să te ajute să devii mereu bună, să fii izvor de bunătate şi iubire! Să iubeşti şi să fii bună cu toţi oamenii, indiferent dacă sunt albi sau negri, indiferent dacă sunt tineri sau bătrâni, indiferent dacă sunt păcătoşi sau plini de virtuţi! Să fii ca soarele care luminează peste toţi, şi peste cei buni şi peste cei răi, să nu fii bună cu jumătăţi de măsură, să nu fii bună doar pe bucăţele de timp și doar cu oamenii cu sufletele cărora eu rezonez! Vreau să ai mereu duhul blândeţii, al iubirii, al bunătăţii! Nu îmi place răutatea. Răutatea mă întristează şi mă îmbolnăveşte, răutatea îmi otrăveşte fiecare colţişor al meu, răutatea mă ucide câte un pic, câte un pic, răutatea îmi umple cămara mea doar de întuneric. Nu îmi place întunericul, vreau să fie mereu lumină în casa mea, vreau ca soarele bunătăţii să mă inunde, să mă încălzească, să mă mângâie şi să mă facă fericit! Nu vreau să fiu amorţit şi orb din cauza răutăţii, nu vreau să mă simt îngheţat de ură şi răutate, vreau să fiu cald şi iubitor, bun şi blând! Vreau să fii bună! Să Îl rogi pe Bunul Dumnezeu să te ajute să alungi duhul răutăţii din viaţa ta, să te ajute să îl ţii la distanţă de tine! Să Îl rogi pe Bunul Dumnezeu să te ajute ca El să fie Modelul desăvârșit de la care să înveţi ce înseamnă bunătatea şi iubirea, să te ajute să fii asemănătoare cu El, Domnul Cel Bun, să te ajute să te sileşti să devii mai bună şi dacă reuşeşti să te învredniceşti de această virtute, să poţi să o păstrezi ca pe o comoară fără de preţ, bunătatea să fie valoarea care să îţi ghideze întreaga viaţă! Să te rogi Bunului Dumnezeu cu stăruinţă şi credinţă, fiindcă niciun om nu poate fi bun prin sine însuşi, ci doar cu darul lui Dumnezeu, care îl ajută la înmulţirea binelui în lume, care îl ajută să aibă o credinţă roditoare în fapte bune şi frumoase, fiindcă Duhul Sfânt lucrează bunătatea în firea omului: «Roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa…» (Galateni 5, 22)!”

Oare, inima ce dorinţă ar vrea să îmi împlinească Tatăl Ceresc? Cred că îmi va spune: „Să nu te părăsească bunătatea şi credincioşia: leagă-ţi-le la gât, scrie-le pe tăbliţa inimii tale! Si astfel vei căpăta trecere şi minte sănătoasă, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor” (Prov. 3: 3-4). Inima începu a-mi vorbi aşa: „«Omul cel bun», spune Iisus cărturarilor şi fariseilor, care cârteau împotriva Dânsului, «din comoara inimii lui cea bună scoate afară cele bune, pe când omul cel rău din comoara lui cea rea scoate afară cele rele»“ (Matei 12, 35). Eu vreau ca tu să înfăptuieşti cele bune, vreau ca tu să înmulţeşti binele, să fii mereu atentă la bucuria celorlalţi! Vreau să nu pizmuieşti, să nu minţi, să nu te mânii niciodată, să nu judeci, să nu fii egoistă, să nu nedreptăţeşti! Vreau să nu te orbească răutatea ca să poţi vedea frumuseţea din sufletele şi faptele celorlalţi, vreau să vezi în fiecare om diamantul dumnezeirii! Vreau să iubeşti necondiţionat, vreau să fiu plină doar de iubire de Dumnezeu şi semeni, fiindcă atunci eu înfloresc ca o floare frumos înmiresmată! Bunătatea şi iubirea sunt apa şi hrana care îmi dau viaţă, sunt virtuţile care îmi aduc doar bucurie şi mă ajută să înfloresc cu petalele celorlalte virtuţi. Vreau să fiu tron al domnului Iisus Hristos, vreau ca înlăuntrul meu să fie Împărăţia lui Dumnezeu, vreau să Îl cunosc pe Dumnezeu, căci calea cunoştinţei lui Dumnezeu este bunătatea! Vreau să fiu plină de pace şi bucurie, pentru că bunătatea te ajută să ai conştiinţa împăcată fiindcă nu ai pricinuit niciun rău nimănui, fiindcă bunătatea îţi aduce în suflet bucuria datorată faptului că ai putut fi de folos semenilor tăi aflaţi în diverse nevoi, fiindcă aşa cum a spus Ioan Slavici: «Una din marile mulțumiri ale vieții e să te știi om bun»! Vreau să fiu plină de lumină: «Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire şi în adevăr» (Efeseni 5, 9). Vreau să fii bună, bună, bună! Vreau să fii un «înger păzitor» pentru mulţi semeni din jurul tău, vreau să fii ca o oglindă în care să se reflecte bunătatea lui Dumnezeu! Vreau să sălăşluiască doar dragostea în cămara mea, fiindcă aşa cum ne învaţă Sfântul Apostol Pavel: «Dragostea este plină de bunătate» (I Cor. 13, 4), fiindcă doar creştinul cu inima izvor de bunătate se poate numi slujitor al lui Dumnezeu şi vrednic următor al Său! Să ceri Mântuitorului nostru să te ajute să fii bună, fiindcă bunătatea te va ajuta să nu cauţi spre cele ale vieţii vremelnice, ci spre cele ale vieţii veşnice! Uite, o să îţi mai spun care e diferenţa între bunătate şi răutate şi de ce trebuie să te rogi, tu, copil al Tatălui Ceresc să te învredniceşti de darul bunătăţii: «Bunătatea aduce înaintea ochilor minţii noastre datoria creştinească spre a ne aşeza vistieria în ceruri, pe când răutatea ne învaţă a o pune pe pământ; bunătatea către înţelepciune îndeamnă, iar răutatea către calea dulceţilor. Bunătatea porunceşte ca în fiece lucrare a noastră să păzim adevărul în cuvinte şi în fapte, iar răutatea zice: când e vreme de câştig spre folosul propriu, atunci de nicio minciună să nu te lepezi. Bunătatea porunceşte ca să vieţuieşti ajungându-ţi cele ale tale, iar răutatea îndeamnă ca şi pe cele străine, cu jaf sau cu răpire să le aduci în casa ta. Bunătatea spune să vieţuieşti întru facerea de bine, iar răutatea îndeamnă la tot ce e rău. Bunătatea învaţă să fii mai bun şi mai înţelept şi întru Domnul să nădăjduim cu tăcere, iar răutatea învaţă numai să fii mai mare şi mai puternic şi mai nebun, grăitor a multe, măreţ şi-ţi dă sfat ca în bogăţie să pui nădejdea ta. Acestea şi asemenea acestora sunt ale bunătăţii şi ale răutăţii sfaturi. Aici e nevoie de multă priveghere ca să luăm ajutor de la Cel Preaînalt, ca să putem scăpa de sfătuirile viclene şi să putem urma bunătăţilor. Din două, alege singur cele mai de folos sufletului tău». Ascultă, deci, tot ce ne-a învăţat Ignatie Monahul şi alege bunătatea, nu răutatea!”

Am meditat la tot ce mi-au dictat mintea, sufletul şi inima mea şi am conştientizat că au dreptate, că bunătatea este cel mai frumos dar cu care aş putea fi binecuvântată de Tatăl meu Ceresc, şi atunci L-am rugat: „Tată, sunt copilul Tău rău şi păcătos, dar, Te rog, Tu cu bunătatea Ta nemărginită, ajută-mă să fiu un copil bun, şi eu şi toţi semenii mei, şi eu şi toţi fraţii mei întru Hristos! Umple-ne sufletele de bunătate ca să rupem lanţurile cu care suntem legaţi de răutate, de ură, de egoism, de împietrirea inimii, de nepăsare, de necredinţă, de mândrie, de intoleranţă, de lipsă de bun simţ! Înnobilează-ne cu bunătate sufletească care izvorăşte din bunătatea Ta divină, ajută-ne să transformăm lumea în care trăim într-o lume mai bună şi mai frumoasă, într-o lume a iubirii necondiţionate, a dărniciei, a compasiunii, a înţelegerii, solidarităţii, prieteniei sincere şi curate, într-o lume a frumosului, armoniei, păcii, adevărului, hărniciei, într-o lume care să nu fie spaţiul morţii, ci spaţiul Învierii lui Hristos!” Să ne dorim, așadar, cu toţii, să fim mai buni, mai blânzi, mai iubitori, mai altruişti şi mai empatici şi să reflectăm la următoarele:

„Bunătatea este o floare, este o esenţă a vieţii morale şi semn că suntem rupţi dintr-o lume nepământeană.” – Ernest Bernea

„Bunătatea este o limbă pe care surdul o poate auzi şi orbul o poate vedea.” – Mark Twain

„Bunătatea valorează mai mult decât cunoştinţele, mai mult decât banii, mai mult decât onoarea, pentru persoanele care o posedă.” – Henry Ward Beecher

„Nu recunosc alt semn al superiorităţii decât bunătatea.” – Ludwig van Beethoven

„Ataşează-te de cei care te pot face mai bun, primeşte pe cei care, la rândul tău, îi poţi face mai buni.” – Seneca

„Niciun gest de bunătate, indiferent cât e el de mic, nu e în zadar.” – Aesop

„Bunătatea este frumuseţe în cea mai bună stare.” – Christopher Marlowe

„Să fii bun şi blând la toate, după cum se poate.” – Tudor Arghezi

„Bunătatea nu e decât o iradiere a fericirii.” – Andre Gide

„Bunătatea este un fel de inteligenţă superioară.” – Ramon Eder

„Bunătatea dă naştere la bunătate.” – Proverb grec

„Bunătatea întrece frumuseţea.” – Proverb latin

Cristina Toma

Tags: