Stiri »

6 martie 2020 – 21:34 | Comentariile sunt închise pentru Buletin Parohial Hai cu noi nr. 73 februarie 202032 views

 

 
 
 
 
Share000

Citeste mai multe »
evenimente
Social - Filantropice
Sănătate pentru toți
Zâmbiţi cu noi
Editorial
Home » faracategorie

Când sunt în preajma unui izvor…

Submitted by on 12 februarie 2020 – 15:00No Comment | 45 views

Când sunt în preajma unui izvor…

„La obârşie, la izvor
nicio apă nu se-ntoarce,
decât sub chip de nor.
La obârşie, la izvor
niciun drum nu se întoarce
decât în chip de dor.
O, drum şi ape, nor şi dor,
ce voi fi, când m-oi întoarce
la obârşie, la izvor?
Fi-voi dor atuncea? Fi-voi nor?”
(Cântecul obârşiei – Lucian Blaga)
Când mă aflu în preajma unui izvor, sufletul susură un imn armonios de slavă, sufletul meu doxologește împreună cu apa cristalină și rece, sufletul meu se înalță pe aripi de dor până la Domnul – Izvorul tuturor bunătăților.
Când mă aflu în preajma unui izvor, sufletul meu tânjește să devină izvor de iubire, credință și nădejde, izvor de pace, bucurie și speranță, izvor de smerenie și simplitate, izvor de bunătate, blândețe, gingășie, izvor de frumos și bine, de pace, bucurie și armonie.
Când sunt în preajma unui izvor aud cum acesta îmi șoptește tainic, așa: „Draga mea, să înveți de la mine lecția statorniciei, să înveți lecția sârguinței și perseverenței, să nu lași nicio clipă din viața ta să se piardă în zadar, fiecare clipă a vieții tale să curgă frumos și cu folos, fiecare clipă a vieții tale să fie izvor de fapte bune, frumoase și plăcute lui Doamne, fiecare clipă a vieții tale să fie o binecuvântare, tot timpul vieții tale să curgă cu un rost și să te împlinească ca Om.
Vezi, eu curg liber, nu mă las îngrădit de obstacole, mereu curg printre pământ și pietre, dar încerc să rămân limpede și curat. Și tu să faci la fel, pe drumul vieții tale, să te însoțești mereu cu libertatea responsabilă și să-ți stabilești un curs al vieții, care să nu devieze de la calea ce duce spre Acasă, spre «obârșie», spre Izvorul cu apă vie, spre Izvorul vieții – Dumnezeu. Să alegi cu libertate responsabilă, calea cea îngustă, calea curăției și sfințeniei.
Să-ți croiești în viață un drum, o cale care să aibă drept țintă – veșnicia, să te curățești în orice clipă de toată întinăciunea și sufletul tău să fie pur și curat, așa cum e apa mea limpede și cristalină. Viața ta să nu fie tulburată de nimic rău și urât din lumea aceasta trecătoare, viața ta să fie o viață plăcută lui Doamne. Dacă vreodată îți vei murdări haina albă și luminoasă, primită în dar la Sfântul Botez, cu mâlul greșelilor, păcatelor și patimilor tale, curățește-o îndată, cu apa curată din izvorul lacrimilor de sinceră căință, căci așa cum apa mea nu mai este băută de nimeni când este tulburată de mâl și pământ, așa și viața celui ce nu cunoaște Taina Spovedaniei și a Sfintei Împărtășanii este o viață tulbure, o viață care este plăcută celui rău și viclean – izvorul necurăției – și nu lui Dumnezeu. Să țâșnească dinlăuntrul tău izvor de lacrimi curățitoare, mântuitoare, și atunci vei deveni izvor cu apă vie, care potolește setea de iubire necondiționată a tuturor celor ce însetează după astfel de iubire ce își are izvorul în Hristos, Care potolește setea și foamea de iubire, tuturor copiilor lui Dumnezeu.
Să potolești setea de iubire a aproapelui tău, fără nicio deosebire, așa cum potolesc eu setea tuturor ce vor să bea din apa mea limpede și răcoritoare. Din apa mea bea: și cel sărac și cel bogat, și cel gras și cel slab, și cel cu chip frumos și cel cu chip mai puțin frumos, și cel sărac și cel bogat, și cel credincios și cel necredincios, și cel care mă curățește și îngrijește și cel care după ce bea apă din mine, mă tulbură intenționat, din răutate, răscolind pietrele și mâlul de sub ele. Am primit în dar de la Doamne darul de a potoli setea celui însetat și, eu cu bucurie dăruiesc apa mea răcoritoare și bună, așa și tu, descoperă care e talantul tău și dăruiește aproapelui, tot ce izvorăște din înmulțirea darului divin. Să nu uiți niciodată că așa cum apa e sinonimă cu viața, că așa cum în preajma apei există diferite forme de viață, și tu, dacă crezi cu adevărat în Hristos, vei fi mereu «vie»și din inima ta «vor curge râuri de apă vie». Din inima ta vor curge râuri de iubire necondiționată, din care își poate potoli setea aproapele. Vei insufla speranță și bucuria vieții ca dar prețios de la Doamne. Te vei asemăna cu mine (belșugul meu de apă dătătoare de viață se îmbulzește cu nerăbdare să iasă la lumină și să susure un cântec al bucuriei, un imn de slavoslovire…).
Așadar, să nu uiți niciodată lecțiile ce ți le-am predat, să nu uiți lecția statorniciei, perseverenței și curajului, să nu uiți că apa mereu își va urma cursul, indiferent de stavilele care i se pun în cale. Pe unele (baraje, pietre, stânci sau munți) le ocolește, peste unele trece pe deasupra, pe altele le distruge. Să înveți și tu să ocolești păcatul cu toate rădăcinile sale, dacă uneori aripile lui întunecate te vor atinge, să nu lași acest lucru să te transforme într-un om rău, să rămâi deasupra tuturor răutăților dinlăuntrul tău și din afara ta și dacă simți că păcatul s-a infiltrat în sufletul tău ca să schimbe cursul frumos al vieții tale, să îl distrugi fără milă cu șuvoiul credinței, nădejdii și iubirii, cu puterea virtuților creștine și morale. Să rămâi statornică în bine și cu perseverență să îți atingi scopul vieții – mântuirea. Așa cum apa de la șes, de la deal sau de la munte, cu perseverență își urmează destinația până se revarsă în mare, și tu să fii hotărâtă să urmezi drumul spre Acasă, indiferent de greutățile vieții, indiferent câte obstacole îți apar în cale. Să lupți cu curaj pentru a-ți atinge scopul vieții, să fii ca o cascadă ce nimicește orice rău, să ai curaj să te lupţi şi cu diavolul la propriu dacă este nevoie, să nu îl laşi pe acesta să îți schimbe cursul vieții, oricât de greu și înfricoșător ar fi războiul cu acesta.”
Cu câtă iubire mi-a predat înțelepte lecții de viață izvorul, ori de câte ori m-am aflat în preajma lui și mi-am potolit setea din apa sa rece și limpede! I-am mulțumit cu recunoștință și i-am făgăduit că voi încerca să îi urmez sfaturile duhovnicești, i-am făgăduit că voi încerca să îl imit în toate cele bune și de folos, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, pe Care Îl rog adânc, așa:
Doamne, Te rog, ajută-ne să fim precum izvoarele limpezi și curate!
Doamne, curățește-ne sufletul de mâlul gros al întunecatelor păcate!
Doamne, ajută-ne să devenim izvoare de virtuți morale și creștine!
Doamne, ajută-ne să fim izvoare bogate, ce își au originea din Tine,
Ca să potolim necondiționat, setea de iubire și autentică comuniune,
Setea de solidaritate, pace, prietenie curată, adevăr, frumos și bine
A tuturor fraților și surorilor întru Hristos Domnul – Izvorul vieții!
Doamne, ajută-ne să inundăm întreaga lume, cu apa vie a iubirii
Și să ne însușim ale izvoarelor celestei Creații, înțelepte lecții!
Când sunt în preajma unui izvor, mă regăsesc în versurile poetului Lucian Blaga și mă întreb: „Doamne, oare «ce voi fi, când m-oi întoarce/ la obârşie, la izvor/ Fi-voi dor atuncia?/ Fi-voi nor?»”

Cristina Toma

ShareShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Tags: ,