Stiri »

1 decembrie 2019 – 18:56 | Comentariile sunt închise pentru Hai cu noi nr. 70 noiembrie 201996 views

Share000

Citeste mai multe »
evenimente
Social - Filantropice
Sănătate pentru toți
Zâmbiţi cu noi
Editorial
Home » Articole

Cuviosul Părintele nostru Eftimie cel Nou (15 octombrie)

Submitted by on 15 octombrie 2018 – 5:20No Comment | 276 views

Acest preacuvios părinte Eftimie a fost mai întâi mirean, om drept-credincios, vieţuind în căsătorie cu cinste. Apoi, umilindu-se cu sufletul şi iubind pe Dumnezeu cu toată inima, a lăsat lumea şi pe toate cele din ea, a lăsat toate şi pe soţia sa şi s-a dus în pustie, în care, sălăşluindu-se cu fiarele şi luptându-se cu diavolii, vieţuia ca unul din cei mai dedemult pustnici, suferind gerul şi zăduful, chinuindu-şi trupul cu postul şi cu ostenelile şi înviindu-şi sufletul cu neîncetate rugăciuni. Şi atît de bine a vieţuit, încât viaţa lui a mirat pe îngeri şi a înfricoşat pe diavoli şi a fost povăţuitorul monahilor, pentru că s-a arătat ucenicilor săi bun învăţător, ca un tată către fiii săi, povăţuindu-i pe dânşii la mântuitoarea cale pe care el însuşi călătorind ani îndelungaţi, a ajuns la limanul cel bun. Şi acum, după ostenelile cele multe, se odihneşte tot acolo unde sunt acei pe care i-a chemat Domnul la Sine, zicându-le: “Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi”. Viaţa Cuviosului Eftimie cel Nou nu este scrisă mai mult decât atîta nicăieri, în afară numai de ceea ce am putut să ştim din slujba cea pusă în Mineiul pe luna octombrie şi aceasta am pus-o aici. În această zi mai facem şi pomenirea sfântului mucenic, un monah oarecare, al cărui nume nu am putut să-l aflu, care a stat ani mulţi în schit, ascultător părintelui său. Apoi, din zavistie diavolească părăsind ascultarea, a plecat de la stareţul său, fără pricină – fiind în canonul cel pus pe dânsul pentru neascultare – şi a intrat în Alexandria, unde a fost prins de păgânul stăpânitor de acolo. Şi luînd de pe dânsul călugăreasca schimă, îl silea ca să se închine idolilor, dar el nu a vrut, pentru care pricină fără milă l-au bătut şi i-au tăiat capul cu sabia, iar trupul l-au aruncat spre mâncarea câinilor. Iar nişte creştini oarecare, luînd noaptea trupul mucenicului şi punându-l în sicriu cu arome, l-au aşezat în altarul bisericii cu cinste, ca pe un pătimitor al lui Hristos. Iar când începea a se săvârşi dumnezeiasca Liturghie şi când sfântul propovăduitor striga: “Câţi sânteţi chemaţi, ieşiţi”, se ridica racla cu moaştele mucenicului, nefiind atinsă de mâini omeneşti, ieşea din biserică şi rămânea în tinda ei până la otpus, iar după otpus, iarăşi racla singură intra în biserică şi se aşeza la loc în altar. Si aceasta se întîmpla la toate Liturghiile, ieşind şi iarăşi intrând, spre mirarea tuturor. Iar unul din nobili, fiind credincios şi cu viaţă îmbunătăţită, văzând aceasta, s-a rugat lui Dumnezeu ca să descopere această taină despre ieşirea din biserică a mucenicului în vremea Liturghiei şi a câştigat cererea, pentru că îngerul Domnului, stându-i în faţă, i-a zis: “Ce te înspăimântează în ceea ce se face? Au nu au luat putere Apostolii şi urmaşii lor, episcopii şi preoţii, a lega şi a dezlega? Iată că mucenicul pe care îl vedeţi ieşind din biserică a fost ucenicul unui pustnic (căruia i-a spus pe nume), dar pe care neascultându-l şi legat fiind de dânsul, prin canon nedezlegat petrece; apoi cunună şi-a luat ca un mucenic al lui Hristos, dar nu poate să stea în altar când se săvârşeşte slujba, ci poruncindu-i îngerul, el iese; şi va ieşi până îl va dezlega cel care l-a legat”. Acestea auzindu-le fericitul bărbat, s-a dus degrabă la acel pustnic, l-a adus în Alexandria la mucenicul lui Hristos, a cărui raclă deschizându-i, l-a iertat şi l-a dezlegat, apoi l-a sărutat. Şi stând să se săvârşească dumnezeiasca slujbă, mucenicul n-a mai ieşit de atunci din altar. Tot în această zi mai sunt pomeniţi şi sfinţii mucenici Sarvil şi sora lui Vivea, pentru pătimirea lor, care în Edessa au fost chinuiţi, în vremea împărăţiei lui Traian, de către Lisie, boierul. De asemenea, se mai face şi pomenirea cuviosului Savin episcopul.

Vieţile Sfinţilor, octombrie

ShareShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Tags: , ,