Stiri »

30 aprilie 2020 – 23:40 | Comentariile sunt închise pentru Hai cu noi nr. 75 aprilie 202053 views

Share000

Citeste mai multe »
evenimente
Social - Filantropice
Sănătate pentru toți
Zâmbiţi cu noi
Editorial
Home » Articole, Cateheză

Dumnezeu se descoperă oamenilor. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie

Submitted by on 30 septembrie 2019 – 10:05No Comment | 140 views

Dumnezeu se descoperă oamenilor. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie .

„Și aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe lisus Hristos pe Care L-a trimis.” (loan l 7,3)
Toată făptura văzută şi nevăzută a fost creată de Dumnezeu din iubire. Omul, coroana întregii creaţii, are menirea cea mai înaltă dintre toate făpturile: aceea de a sta într-o neîntreruptă legătură cu Creatorul său, cu Părintele său Ceresc, pentru a-I cunoaşte voia şi a o împlini. Cunoscându-L pe Dumnezeu şi împlinindu-I voia, omul poate să ajungă la desăvârşire şi mântuire.

Dar cum putem să aflăm voia Făcătorului şi Ziditorului nostru?
Dumnezeu este Cel Care prin bunătatea, iubirea şi nemăsurata Sa purtare de grijă, ne dăruieşte toate cele necesare spre a ne mântui. Altfel spus, El ni Se descoperă, ni Se revelează, ni Se arată, ni Se face cunoscut pe Sine şi voia Sa.
Revelaţia divină sau descoperirea dumnezeiască este acţiunea prin care Dumnezeu se descoperă oamenilor, adică le face cunoscută voia Lui, dorinţele şi poruncile Lui, pentru ca ei să-L adore cu vrednicie, să-I împlinească voia şi, prin aceasta, să se mântuiască.
Revelaţia ajunge la oameni pe două căi: calea naturală şi calea supranaturală.
Revelaţia naturală
Prin revelaţie naturală înţelegem toate învăţăturile despre existenţa şi însuşirile lui Dumnezeu, pe care le desprindem când privim cu luare – aminte la toată zidirea lui Dumnezeu. Aşa cum o creaţie literară vorbeşte şi despre autorul ei, la fel şi ordinea, frumuseţea şi armonia din natură mărturisesc un Făcător atotputernic, un Ziditor iscusit şi atotînţelept.
Fericitul Augustin spunea: „întreabă lumea, podoaba cerului, şi vezi dacă nu-ţi răspunde după înţelegerea ei: «Dumnezeu ne-a creat!»”.
Revelaţia supranaturală
Revelaţia naturală nu ne este însă de ajuns pentru mântuire. De aceea, Dumnezeu vine să Se descopere oamenilor direct prin Revelaţia supranaturală. Astfel, primim de la Dumnezeu adevăruri de trebuinţă pentru mântuire pe care le înţelegem numai prin credinţă.
Revelaţia supranaturală a fost transmisă de Dumnezeu în mod direct sau prin aleşii Săi: îngeri, prooroci, trimişi şi, deseori, a fost însoţită de semne şi minuni, arătând prin aceasta că toată creaţia îi este supusă.
Dumnezeu S-a descoperit lui Adam şi Evei, patriarhilor, lui Moise, profeţilor, iar la plinirea vremii, prin Mântuitorul nostru lisus Hristos, Fiul Său. Descoperirea divină, în persoana Domnului nostru lisus Hristos este punctul cel mai înalt al Revelaţiei divine supranaturale, prin El refăcându-se relaţia dintre om şi Creator.
Revelaţia supranaturală s-a încheiat odată cu ultima scriere a Noului Testament.
Cele două forme ale Revelaţiei divine sunt într-o deplină unitate.

Sub îndrumarea domnului Gheorghe Măriuța

ShareShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0