Stiri »

6 martie 2020 – 21:34 | Comentariile sunt închise pentru Buletin Parohial Hai cu noi nr. 73 februarie 202036 views

 

 
 
 
 
Share000

Citeste mai multe »
evenimente
Social - Filantropice
Sănătate pentru toți
Zâmbiţi cu noi
Editorial
Home » Articole, Cateheză

Iubirea este foc dumnezeiesc, iubirea este lumină

Submitted by on 12 februarie 2020 – 15:02No Comment | 70 views

Iubirea este foc dumnezeiesc, iubirea este lumină

„Când de dorul dragostei cea către Dumnezeu mintea e furată, atuncea nici spre sine și nici altceva din toate cele ce sunt nu le mai simte, nici decât, pentru că fiind luminat de dumnezeiasca și nemărginita Lumină, rămâne fără simțire față de toate cele ce se fac de dânsul, așa precum și ochiul cel trupesc, pre stele nu le mai vede când răsare soarele” (I, 10) – ieroschimonahul Daniil de la Rarău.
Când nu ne simțim iubiți, sufletul nostru este trist, este un suflet cu luminile stinse, este un suflet în beznă adâncă, un suflet care nu știe încotro să se îndrepte, care se simte fără rost și fără sens.
Când ne simțim iubiți, sufletul ne este soare strălucitor și fierbinte, ne este un soare cu infinite raze de lumină, ce împrăștie orice întuneric dinlăuntrul nostru și din afara noastră. Când ne simțim cu adevărat iubiți, lumina puternică dinlăuntru ne luminează și la exterior și întregul chip ne este scăldat de razele bucuriei autentice, de razele blânde ale Soarelui Hristos.
Sfântul Ioan Scărarul ne spune că: „iubirea este adânc al iluminării. Iubirea este izvor al focului și cu cât acesta se va revărsa, cu atât mai mare va fi aprinderea celui însetat” după Dumnezeu, iar Sfântul Nectarie ne spune că, prin iubire „răsare în sufletul credincioșilor lumina soarelui inteligibil” și „Sufletul îndrăgit de Dumnezeu L-a cunoscut pe Dumnezeu și această cunoaștere a aprins în el iubirea dumnezeiască. Sufletul acesta s-a făcut fericit dobândindu-L pe Cel mult dorit, Domnul, Care-i împlinește toate dorurile.(…) Cât de sus înalță sufletul îndrăgostit de Dumnezeu iubirea sa pentru El, răsplătită de iubirea dumneziască! Această iubire dumnezeiască învăluie sufletul ca un nour ușor și-l poartă spre izvorul nesecat al iubirii, spre iubirea cea în veci nepieritoare, umplându-l de lumina cea veșnică.”
Când iubim, luminăm partea cea mai frumoasă din noi, luminăm icoana lui Hristos din noi, Îi luminăm chipul Acestuia și Îi desenăm pe el, zâmbete de lumină și bucurie.
Iubirea este trăire în Hristos și, unde este prezent Hristos, lumina mai strălucitoare decât soarele luminează peste tot. Și această lumină nouă, lumină strălucitoare și nemărginită este o lumină dătătoare de viață, o lumină mântuitoare. Dacă descoperim și trăim iubirea, dacă aprindem în sufletul nostru o candelă ce arde cu flacăra dumnezeieștii iubiri, calea vieții noastre va fi mereu luminoasă și limpede și ținta ei va fi Lumina veșnică a Învierii lui Hristos.
Așadar, să menținem aprinsă flacăra dumnezeieștii iubiri, înlăuntrul nostru, căci: „cu această flacără minunată în mâinile Sale, în inima Sa și în întreaga Sa ființă, Împăratul cerului a pogorât în chip minunat într-o lucrare minunată printre oameni. Și a grăit aceste minunate cuvinte: «Foc am venit să arunc pe pământ, și cât aș vrea să fie acum aprins!» (Luca 12,49). Fie ca măcar o scânteie din acel foc sfânt să cadă în inimile voastre și vă va fi suficientă spre a vă lumina lunga voastră călătorie spre veșnicul cămin. Să n-o stingeți, ci s-o ascundeți și s-o păziți de parcă ar fi o neprețuită moștenire” (Sf. Ierarh Nicolai Velimirovici).
Iubirea este far în întuneric, iubirea ne deschide ochii sufletești, care au fost orbi în întunericul neiubirii, iubirea este candelă de lumină ce arde veșnic cu uleiul virtuților creștine și morale. Prin faptele dragostei inima se încălzește, se aprinde ca un foc ce luminează întunericul și arde spinii tuturor păcatelor și patimilor, ce au fost semănați în ogorul inimii noastre de domnul întunericului – vrăjmașul diavol.
Oare cum ar fi lumea noastră dacă cu toţii am fi atraşi de lumină, şi nu de întuneric,/ Dacă am fi candele ce ard cu flacăra faptelor bune, şi nu am orbecăi, aşa bezmetic,/ Fără ţinţă, fără sens, fără un scop, fără un crez prin labirintul păcatelor înrobitoare,/ Ce te îndepărtează de spaţiul luminos al Învierii lui Hristos şi de starea luminii interioare?
Dacă necondiţionat aprinzi un felinar pentru cineva,/ Acesta, cu siguranţă, va lumina puternic şi viaţa ta./ Dacă deschizi fereastra sufletului să dăruieşti iubire-lumină,/ În casa sufletului tău va intra tot mai multă lumină lină.
Dacă dăruieşti iubire și căldură sufletească, e cald şi în sufletul tău./ Bucuria dăruirii necondiționate încălzeşte şi luminează sufleteşte, mereu./ Dacă dăruieşti o luminiţă de speranță unui suflet deznădăjduit,/ Duhovniceşte te-ai întărit şi în lumină și iubire te-ai îmbogăţit.
Omul nu numai cu pâine se hrăneşte, ci şi cu iubire ce alină orice foame,/ Cu iubire-roadă a Sfântului Duh-cu iubire ce izvorăşte dintr-o altă lume,/ Din lumea lui Doamne, din lumea Rai, din lumea în care veşnic ai vrea să stai,/ Din lumea îngerilor, din lumea în care infinite felinare ard cu flacăra iubirii/ Şi luminează calea celor ce nu mai doresc să trăiască în întunericul necredinţei,/ În întunericul singurătăţii, al înstrăinării, al deznădejdii, în întunericul tristeţii.
Doamne, ajută-mă să fiu far în bezna aproapelui meu, să fiu candelă de lumină,/ Ce arde cu flacăra iubirii şi prieteniei, Doamne, ajută-mă să fiu o bună creştină!/ Doamne, nu mă lăsa să-mi ţin sufletul în întunericul egoismului şi indiferenţei!/ Doamne, aprinde-mi candela sufletului, ajută-mă să luminez calea semenilor mei!/ Ajută-mă să fiu o stea luminoasă pe Cerul Tău, ajută-mă să fiu izvor de lumină,/ Doamne, nu mă lăsa, ajută-mă să fiu far ce iradiază lumină lină, lumină divină!
Doamne, ajută-mă să nu uit niciodată veridicitatea proverbelor înţelepte din popor:/ Dar din dar se face Rai şi Dăruind dobândeşti. Doamne, ajută-mă să fiu al iubirii – lumină – izvor!/ Doamne, Te rog, luminează deplin viața mea cu lumina Sfintei Treimi,/ Și împrăștie cu Iubirea Ta „fără măsură”, întunericul adânc al acestei oarbe lumi. Amin!

Cristina Toma

ShareShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Tags: , ,