Stiri »

25 ianuarie 2023 – 15:56 | Comentariile sunt închise pentru Buletin Parohial Hai cu noi nr. 107 pe decembrie 2022 și Retrospectiva 202217 views

Share
Facebook
0
Twitter

Linkedin

Citeste mai multe »
evenimente
Social - Filantropice
Sănătate pentru toți
Zâmbiţi cu noi
Editorial
Home » Articole, Cateheză

Prin Nașterea Sa, Hristos a unit Cerul cu pământul

Submitted by on 9 ianuarie 2021 – 19:11No Comment | 50 views

,,Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă.”
Iată, cuvintele psalmistului David, care exprimă
Esența învățăturii despre Nașterea Mântuitorului Iisus
Și venirea Sa în lume – declarația de iubire a Tatălui de Sus –
Întruparea Fiului lui Dumnezeu e cea mai mare taină
Care s-a petrecut vreodată sub soare, e o taină divină.

Venirea Domnului Hristos pe pământ și Înomenirea Lui
Ne-a fost dăruită prin sfânta sărbătoare a Crăciunului.
Acest Praznic a sfărâmat porțile morții și întunericului,
A înveșmântat întreaga lume în iubire și lumina Soarelui,
,,Ale cărui raze dăruiesc viață și mântuire” și bucuria Raiului.

Această sărbătoare a sărbătorilor
ne deschide ,,ușa” îndumnezeirii
Și ne aprinde în suflete și inimi,
scânteia credinței, nădejdii și iubirii.
Vestea cea mai frumoasă și
mai minunată a Nașterii lui Hristos,
Trezește în sufletul autenticului creștin,
dorul de tot ce-i frumos,
Dorul de bunătate, de iubire și iertare,
dorul de pace și de armonie,
Dorul de Cer, de Acasă, dorul de Lumina
din a Domnului Împărăție.
Firea omenească căzută în păcat
se sfințește prin a lui Hristos Înomenire,
Iar credința că Iisus Hristos este Fiul
lui Dumnezeu, este a Bisericii zidire,
Pe o temelie de stâncă tare, pe care
nicio forță a răului nu poate s-o sfărâme.
Prin Nașterea Sa, Hristos a unit Cerul
cu pâmântul și cele veșnice cu cele tecătoare.
Prin Nașterea Sa, Hristos ne-a transformat
din robi în fii ai lui Dumnezeu Tatăl.
Să nu uităm, așadar, niciodată, că atât
de mult ne-a iubit Dumnezeu, încât El,
,,Pe Fiul Său Cel Unul Născut L-a trimis în lume”,
ca prin Acesta, viață veșnică să avem.
L-a trimis pe Fiul Său iubit ,,jertfă de ispășire
pentru păcatele noastre”, deci, oare, putem
Să fim așa de nerecunoscători, pentru
această minunată declație de iubire nemărginită?
Putem oare, s-o ținem pe Măicuța Sfântă
la ușa sufletului și să n-o primim să-L nască
Înlăuntru nostru, pe Pruncul Hristos – Adevărul,
Calea și Viața, Pacea sfântă și Bucuria,
Pe Hristos, ,, Păstorul și Păzitorul sufletelor noastre”,
pe Hristos Lumina și Smerenia?
Putem oare, să avem inima împietrită ca a Regelui Irod –
ucigător de prunci nevinovați?
Să alegem moartea în locul Vieții, putem oare,
să nu vrem să fim niște creștini adevărați?
Creștini iubitori de Dumnezeu și semeni,
care conștientizează că doar bucuria lui Hristos
Poate să fie izvor de fericire și veselie sfântă,
de seninătate, pace, amonie și de frumos,
Creștini care trăiesc după Evanghelie și care
au înțeles că Hristos se naște înlăuntrul lor
Când împlinesc legea lui Dumnezeu și când
încearcă să împlinească cuvântul poruncilor.
Așadar, să fim creștini ce doresc să trăiască bucuria –
roadă a Duhului Sfânt, bucuria bucuriilor,
Bucuria Crăciunului: bucuria credinței, nădejdii
și iubirii, bucuria rugăciunii, bucuria Crucii,
Bucuria prieteniei, bucuria compasiunii, dăruirii
și solidarității, bucuria slujirii și bucuria muncii.
Să fim izvoare de bucurie pentru aproapele doborât
de încercările vieții, pentru aproapele deznădăjduit,
Trist, însingurat, melancolic, obosit, istovit, nedreptățit,
zdrobit de greutățile vieții, umilit sau disprețuit!
Să fim următori ai lui Hristos Care S-a născut în noi,
odată cu Sfântul Botez, în fiecare zi să renaștem!
Să fim mai buni azi decât ieri, să fim temple
ale Duhului Sfânt, în care să se nască Hristos și să vrem
Să ne oferim Lui în dar, cu întreaga viață, să-I dăruim
în loc de aur, smirnă și tămâie, o inimă caldă, iubitoare!
Să ne transformăm inima dintr-o peșteră întunecoasă,
neprimitoare, murdărită de păcate, într-o iesle primitoare,
Într-o iesle caldă, luminoasă, în care iubirea e la ea acasă,
în care oaspeți de vază sunt îngerii colindători,
Care vestesc cu bucurie Nașterea Pruncului Hristos,
care ne povestesc despre frumusețea Raiului
Și ne îndeamnă cu iubire să devenim cetățeni ai Împărăției
lui Dumnezeu și colindători ai Cerului.
Să fim și noi, oaspeți la praznicul Crăciunului, să stăm
la masă cu Hristos, să mâncăm din Pâinea Vieții!
Hristos să ne fie prieten, frate, soră, mamă, Mire, casă,
hrană, haină, rădăcină, temelie, ușa mântuirii!
Să mărturisim cu curaj că Hristos Cel născut în Betleem,
este Om adevărat și Dumnezeu adevărat!
Să credem că Hristos e totul, că Hristos e Mântuitorul nostru
și să fim recunoscători Tatălui ceresc că ne-a arătat:
Cât de mult ne iubește, încât ,,Pe Fiul Său Cel Unul Născut
L-a trimis în lume”, încât pe ,,Cel Unul Născut L-a dat,
Ca oricine crede în El să nu piară, ci să să aibă viață veșnică”.
Așadar, să fim următori ai lui Hristos Ce ,,S-a întrupat
De la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și S-a făcut om
și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat.
Și a pătimit și S-a îngropat. Și a înviat a treia zi, după Scripturi.
Și S-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui.
Și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii și morții, a Cărui împărăție
nu va avea sfârșit.” Să trăim cu toții, bucuria Crăciunului!

Cristina Toma

Tags: ,