Stiri »

16 septembrie 2020 – 12:04 | Comentariile sunt închise pentru Buletin Parohial nr. 79 pe august 202011 views

Share
Facebook
0
Twitter

Linkedin

Citeste mai multe »
evenimente
Social - Filantropice
Sănătate pentru toți
Zâmbiţi cu noi
Editorial
Home » Articole, Cateheză, Cultural - educative

Roagă-te, Sfinte Nectarie, să fim ajutați și miluiți de Dumnezeu, Măicuța Sa și toți sfinții!

Submitted by on 1 mai 2020 – 5:58No Comment | 10 views

Roagă-te, Sfinte Nectarie, să fim ajutați și miluiți de Dumnezeu, Măicuța Sa și toți sfinții!

Sfinte Nectarie, „Bunicuțul” nostru sfânt
și drag din cer, fierbinte te rugăm:
Să mijlocești în fața Tronului Sfintei Treimi,
pentru toți cei ce te chemăm
Să ne fii alături și să ne ajuți în această
perioadă a vieții, mai greu încercată.
Te rugăm cu-ndrăzneală copilărească,
ce izvorăște din a ta iubire necondiționată
Pentru noi, toți creștinii, iubire nemărginită,
pentru care nu știm dacă vreodată
Putem să-ți mulțumim îndeajuns și așa
cum se cuvine, în viața noastră toată.
Roagă-te, Sfinte Nectarie, să fim ajutați și miluiți de Dumnezeu, Măicuța Sa și toți sfinții!
Te rugăm să mijlocești sfinte drag,
mare făcător de minuni, izvor de tămăduiri,
Sprijinitor și întăritor al sufletelor încercate,
copleșite de tristeți și de dureri,
Să trecem cu bine de această pandemie
ce pe întreaga omenire, grozav a înfricoșat,
De această pandemie ce seamănă panică
și moarte și care cu repeziciune s-a propagat
De la un capăt al lumii la celălalt capăt,
lovind puternic, fără milă și fără nicio deosebire,
În oameni de toate vârstele și categoriile sociale,
pentru al cărei leac, întreaga omenire
Se roagă Tatălui Ceresc – Atotputernicul și
Înțeleptul Creator al Cerului și pământului,
Al Tuturor văzutelor și nevăzutelor –
se roagă fierbinte și cere îndurarea și mila Lui.
Sfinte Nectarie – bucuria și puterea credincioșilor –
nu numai din Grecia, ci și din România,
Zidul nostru de apărare în fața uneltirilor și
răutăților vrăjmașului, te rugăm, cu toată evlavia
Să fii mesagerul tuturor rugăciunilor sincere,
curate și fierbinți, ce se înalță din inimi umile,
Din inimi curățate de lacrimi de pocăință sinceră
și adâncă, culege, sfinte, toate lacrimile
De dor de Sfânta Liturghie, de dor de Biserica
lui Hristos, de dor de comuniune sfântă
Din casa Domnului drag, de dor de veselia
pruncilor ce se jucau afară cu energie multă,
De dor de îmbrățisare strânsă cu cel de lângă tine,
de îmbrățișare caldă, vindecătoare,
De dor de strângeri sincere de mână, de strângeri
care în necazuri și dureri îți aduc alinare
Și du-le ca pe un mir de mult preț lui Dumnezeu
și cere-I cu iubire, iertare și vindecare
Trupească și sufletească pentru copiii Lui,
ce se simt neajutorați în fața acestei epidemii
Care ne răpește bunici și bunice dragi sau mame,
tați și frați, ce nu mai pot face față bolii.
Sfinte bun și milostiv, păcatele noastre sunt
câtă frunză și iarbă, și merităm multe pedepse.
Știm asta, dar noi,încă, suntem tare neputincioși
și fricoși în fața valurilor mai furtunoase.
Nu suntem pregățiți să înfruntăm ispite și
încercări ce depășesc cu mult, ale noastre puteri
Și să dăm piept cu necunoscutul ce se deschide
în fața noastră, ca un hău al unei peșteri.
Nu suntem pregătiți să înfruntăm cu curaj,
răbdare, nădejde și credință, amarnice dureri.
Nu suntem precum sfinții și mucenicii ce
și-au dus cu multă demnitate Crucea spirituală.
Nu suntem precum Iov – răbdătorul și
multcredinciosul – ne sperie de moarte, această boală.
Suntem slabi, fricoși, necredincioși și lași în
fața greutăților vieții, suntem ca niște marionete
În mâinile vrăjmașului diavol, în mâinile
dușmanilor Bisericii și ai lui Dumnezeu și ne este
Imposibil, să rămânem nevătămați în războiul
duhovnicesc, fără ajutorul Tău și al altor sfinți,
Fără ajutorul lui Dumnezeu și al Maicii Domnului,
de aceea implorăm prin rugăciuni fierbinți
Să fim ajutați să depășim toate fricile cauzate
de acest virus ucigaș și de distanțarea socială
Cu care nu ne-am mai confruntat până acum,
nicodată, și care ne-a luat pe toți, ,,ca din oală”.
Sfinte drag, ajută-ne să ne întărim în credință
și în răbdare, nu trece cu vederea rugăciunile
Ce se înalță ca o tămâie binemirositoare spre
Cerul preaînalt, alină-ne, sfinte bun, rănile
Sufletelor și inimilor noastre, ajută-ne, sfinte,
să ne înfruntăm toate neputințele și temerile
Și să conștientizăm că fără voia Domnului,
nici măcar un fir de păr nu ne poate fi clintit!
Să conștientizăm că Hristos – Mântuitorul –
este Doctorul trupurilor și sufletelor și, negreșit,
El vine îndată în sprijinul tuturor celor ce-L
cheamă cu nădejde neclintită și credință tare!
Să conștientizăm că Dumnezeu, într-o clipită
poate opri orice pandemie înfricoșătoare!
Să conștientizăm că nu suntem nemuritori
în această lume stricăcioasă și pieritoare!
Să conștientizăm cu toții, că „Omul ca iarba,
zilele lui ca floarea câmpului, aşa va înflori”!
Sfinte drag, ajută-ne să trecem peste această
încercare, așa cum ne-ai ajutat de-atâtea ori,
Când te-am chemat cu evlavie și credință
să ne fii alături în furtunile învolburate ale vieții!
Roagă-te, Sfinte Nectarie, să fim ajutați și
miluiți de Dumnezeu, Măicuța Sa și toți sfinții!
Ajută, poporul român, pe care-l iubești nespus
de mult și care te cinstește și iubește la fel,
Să depășească această criza materială și spirituală,
cauzată de acest virus ucigaș și mișel!
Ajută-ne, te rugăm, să fim solidari în suferință,
să fim oameni cu credință și bărbăție tare!
Ajută-ne să fim uniți și împreună să învingem
cu curaj, tot răul ce-n viața noastră apare!
Bunicuțul meu drag din Cer, am mare încredere
că nu rămâi surd și orb, la ale noastre cereri
Și, cred cu tărie și inocență copilărească că
nu ne vei lăsa să înfruntăm singuri, multele temeri
Legate de acest virus pe care l-am crezut la
început, inofensiv și fără o putere prea mare.
Cred cu tărie, sfinte multiubit, că ne vei ajuta
să fim izbăviți de această neașteptată încercare,
Cred cu tărie că suferi alături de toți bolnavii
și de cei dragi ai lor, și că amarnic te doare
Lipsa noastră de credință și de nădejde, și te rogi
să fim înveșmântați în haină de răbdare,
Iubire autentică și rugăciune adâncă – izvor de pace
și credință, izvor de milostivire și iertare.
Cred că Domnul îți ascultă și împlinește sfintele
rugăciuni și se va îndura de noi, păcătoșii,
Cred cu tărie că Domnul ne iubește cu o iubire
infinită și ne va păzi și vindeca de toți virușii!
Sfinte Nectarie, te iubim și cu profundă
recunoștință îți mulțumim că ești al nostru mesager,
Și grabnic duci ale noastre rugăciuni curate,
sincere și fierbinți până la Tatăl nostru din Cer!
Sfinte drag, nu vom uita niciodată, a ta iubire
și al tău ajutor, nu vom uita că ești ca un înger
Cu aripi de iubire și lumină, în preajma căruia
toate necazurile și suferințele, îndată pier!

Cristina Toma

Tags: , , ,