Stiri »

25 ianuarie 2023 – 15:56 | Comentariile sunt închise pentru Buletin Parohial Hai cu noi nr. 107 pe decembrie 2022 și Retrospectiva 202217 views

Share
Facebook
0
Twitter

Linkedin

Citeste mai multe »
evenimente
Social - Filantropice
Sănătate pentru toți
Zâmbiţi cu noi
Editorial
Home » Articole, Cateheză

Să fim un model pentru lume, să fim următorii lui Hristos!

Submitted by on 1 octombrie 2020 – 7:23No Comment | 101 views

Să fim un model pentru lume, să fim următorii lui Hristos!

„De câte ori n-aţi auzit în anii din urmă: România este o ţară din care lipseşte modelul pentru studenţi, lipseşte modelul pentru mame… Nu-i adevărat! Ia intraţi în biserică şi uitaţi-vă bine pe iconostas. Modelul e acolo: şi pentru mamă, şi pentru student, şi pentru tânăr, şi pentru bătrân!” (Pr. Conf. Constantin Necula)

Pe tot parcursul vieţii avem nevoie de modele pozitive care să ne inspire, să ne proiecteze o imagine a idealului, să ne trezească respectul, admiraţia şi dorinţa de identificare cu acestea şi imitarea a ceea ce este mai bun în ele, care să ne ajute să ne trasăm un drum frumos în viaţă şi să fim lumină ce împrăştie tot întunericul indiferenţei, egoismului și răutăţilor care domnesc în lumea în care trăim, să fim oameni cu inima ocean de iubire pentru Dumnezeu şi semeni. Avem nevoie de modele care să ne ajute să fim alinare pentru rănile trupeşti şi sufleteşti ale celor din jurul nostru, să ne ajute să avem inima plină de compasiune, să fim milostivi şi să îmbrăcăm în dragoste pe cei care au nevoie de iubire, de întărire în necazuri, de acceptare, de rugăciunea noastră, de speranţa şi credinţa că nu sunt singuri în necazurile şi greutăţile vieţii lor.

Să încercăm cu toţii să avem drept model în viaţă pe Domnul iubirii, pe Domnul Iisus Hristos, stâlp şi temelie a întregului edificiu moral al vieţuirii creştineşti pentru întreaga omenire și pe semenii care deja au reuşit acest lucru, care sunt vrednici următori ai Mântuitorului nostru. Să avem model în viață pe semenii care sunt un exemplu de credinţă și slujire cu iubire şi dăruire pentru Dumnezeu şi semeni, un exemplu de împlinire a poruncilor dumnezeieşti. Să avem drept model în viață oameni desăvârşiţi, oameni care întrunesc toate virtuţile creştine, oameni de o înaltă ţinută morală şi spirituală, oameni cu un caracter şi un suflet frumos şi curat. Să avem, așadar, model în viață pe oamenii care îi caracterizează bunătatea, blândeţea, sinceritatea, omenia, iubirea necondiționată, credința, nădejdea, modestia, smerenia, înțelepciunea, răbdarea, pacea, omenia, simplitatea, cinstea, dreptatea, hărnicia, sacrificiul, compasiunea, prietenia, comuniunea, altruismul, solidaritatea, şi care nu pun preţ pe lucrurile materiale. Să avem model în viață pe oamenii care se lasă în voia lui Dumnezeu, au nădejde că ziua de mâine va fi mai bună decât cea de azi şi sunt oameni fericiţi care Îl au mereu pe Dumnezeu în inima lor.

Să ne trăim cu toţii viaţa, în aşa fel încât să ne îndeplinim toate rolurile într-un mod plăcut lui Dumnezeu, să fim ca o candelă aprinsă, care împrăştie întunericul, să ne ghidăm în viaţă după principii şi valori morale şi spirituale sănătoase, să ne purtăm Crucea spirituală cu credinţă şi demnitate, să încercăm să devenim desăvârşiţi, să încercăm să devenim la fel ca modelele pe care ni le-am ales! Și să devenim la rândul nostru, modele demne de urmat de cei din jurul nostru, modele pozitive, care să ajute la întărirea credinţei şi la intensificarea iubirii pentru Dumnezeu şi aproapele! Avem liberul arbitru să alegem, așa cum ne spune și Părintele Arsenie Boca, pe ce drum vom merge în viaţă. De noi depinde, dacă alegem calea lată ce duce la pierire sau calea îngustă ce duce la viaţă. De noi depinde dacă alegem drumul spre Acasă, drumul pe care ne întoarcem iarăşi la Dumnezeu sau rătăcim pe acest drum şi nu mai reuşim să ajungem Acasă, devenind din fiii lui Dumnezeu, vrăşmaşii Lui.

De noi depinde dacă alegem drumul credinţei, al respectării poruncilor lui Dumnezeu sau drumul necredinţei, slujind domnului celui rău şi viclean. De noi depinde dacă alegem cărarea iubirii de Dumnezeu şi semeni sau cărarea răutăţii şi împietririi inimii noastre. De noi depinde dacă alegem să Îl imităm pe Hristos prin practicarea faptelor Acestuia şi El să ne fie călăuză pe drumul virtuţii şi al desăvârşirii sau ne alegem drept model de conduită pe împăratul întunericului şi al patimilor, urâciosul diavol.

Fiecare la locul nostru, loc rânduit de Bunul Dumnezeu, fiecare după calităţile, abilităţile, puterile şi talanţii cu care am fost înzestraţi, să lucrăm totul cu dragoste şi credinţă, cu bucurie în suflet, ca să putem molipsi pe toţi din jur cu toată această bucurie şi dragoste de a sluji lui Dumnezeu şi aproapelui nostru! Să ne dorim şi să încercăm să fim modele de slujire a Bisericii şi de mărturisire a Mântuitorului Iisus Hristos, în societate şi în familie, prin îmbinarea armonioasă dintre înţelepciune şi rugăciune, credinţă şi dărnicie. Să ne rugăm Bunului Dumnezeu să ne ajute ca în lumea contemporană secularizată, depărtată de Hristos şi debusolată în căutările ei, să fim modele pozitive, datorită credinţei, dragostei de Dumnezeu şi semeni, milosteniei şi jertfelniciei, să fim adevăraţi următori ai lui Hristos! Amin!

Cristina Toma

Tags: