Stiri »

25 ianuarie 2023 – 15:56 | Comentariile sunt închise pentru Buletin Parohial Hai cu noi nr. 107 pe decembrie 2022 și Retrospectiva 202217 views

Share
Facebook
0
Twitter

Linkedin

Citeste mai multe »
evenimente
Social - Filantropice
Sănătate pentru toți
Zâmbiţi cu noi
Editorial
Home » Articole, Cateheză, Comunitate

Taina Cununiei -Taina iubirii şi vieţii

Submitted by on 9 ianuarie 2021 – 18:10No Comment | 250 views

Taina Nunții a fost întemeiată de Însuşi Dumnezeu,
încă de la începutul omenirii, în Rai.
Cununia este o mare Taină ce reflectă o altă Taină –
legatura dintre Hristos şi Biserica Lui.
Taina Nunţii este pecete sfinţitoare
a fiecărei clipe de viaţă, într-un cuplu creştin.
E Taina prin care doi creştini se însoţesc
spre sporirea iubirii, cu ajutorul harului divin.
„Cununia creştină întemeiază o legătură veşnică,
mai presus de fire, între bărbat şi femeie,
Pentru că Dumnezeu Însuşi e făptuitorul şi
chezaşul unirii lor, izbăvind-o de vremelnicie”.

Unirea celor doi soţi nu mai este doar
o simplă unire naturală, ci o unire duhovnicească,
Cu un scop frumos, prin a cărui împlinire,
cei doi vor reuşi împreună să se mântuiască.
Ţinta supremă a căsătoriei – părtăşie de nedesfăcut –
este, aşadar, Împărăţia cerească.
Perechea sfinţită prin Taina Cununiei devine
o familie, o celulă binecuvântată a Bisericii.
Devine o unire de cuget şi credinţă vie şi tare,
o jertfă de iubire pe altarul dăruirii şi slujirii.
Căsătoria este vulnerabilă, lipsită de orice apărare,
fără acoperământul haric al lui Dumnezeu.
Unde nu e Doamne, e gelozie, egoism, mânie,
deprimare, plictiseală – stări ale întunecatului rău.
Dragostea autentică, curată, necondiţionată,
reciprocă, din tinereţe şi până la sfârşitul vieţii,
Ce se naşte şi sporeşte doar în sânul iubirii
lui Dumnezeu, este, aşadar, sufletul unei căsnicii.

Dragostea adevărată dintre soţi e dragostea
ce rezistă în toate furtunile puternice ale vieţii
Şi străluceşte ca un curcubeu divin pe cerul căsniciei,
după bogate ploi de încercări ale Crucii.
E dragostea care pe toate le rabdă, care pe toate
le crede, e esenţa şi forţa Sfintei Cununii.
E jurământ sfânt, angajament reciproc la bine
şi la greu, ce se întăreşte cu rugăciunile Bisericii.

Dragostea necondiţionată este temelia pe care
se construieşte un cămin frumos, solid şi trainic,
În care legătura dintre soţi se consolidează frumos,
puternic, pentru veşnicie, divin şi tainic,
În care fiecare oferă celuilalt ce are mai frumos,
mai bun, mai desăvârşit, mai curat, mai înalt,
În care fiecare dăruieşte cu bucurie, fără să sărăcească,
îmbogăţindu-se sufleteşte unul pe celălalt.

Dragostea dintre soţi, chip al iubirii curate,
duhovniceşti e izvor de reciprocă preţuire şi cinstire.
E izvor bogat de încredere şi comuniune,
autentic dialog al sentimentelor profunde şi sincere.
O căsnicie împlinită e minunat prilej de înflorire
sufletească, izvor nesecat de bucurie şi fericire.
O căsnicie înveşmântată în iubire creştină e izvor
din care îţi potoleşti setea de înduhovnicire,
E drum spre desăvârşire şi mântuire, e drum
spre veşnicie, e duhovnicească vieţuire.

Fericiţi sunt cei ce văd căsătoria ca pe o:
„strădanie împreună-lucrătoare cu harul dumnezeiesc”
Şi care prin viaţă duhovnicească de căsătorie,
cununi de slavă ale Împărăţiei cereşti, dobândesc.
Fericiţi sunt cei ce mereu se luptă cu patimile
şi le biruiesc cu harul dăruit lor, în Taina Nunţii.
Fericiţi cei ce îşi întemeiază căminul pe piatra solidă
a armoniei, păcii, dragostei şi fidelităţii.
Fericiţi sunt soţii care conştientizează că,
pentru două pricini a fost lăsată căsătoria:
Pentru curăţie şi pentru naştere de prunci,
dintre care cea mai mare este curăţia.

Taina Cununiei este Taina Bisericii „în care
se recentrează pârghiile vieții”.
Taina Cununiei este Taina Bisericii
în care „se strâng toate energiile lumii”,
„Se adună ca într-un pântec” de unde așteaptă
prin naştere, în afară „să izbucnească,
În cea mai unică și neobișnuită minune a lumii:
ființa umană” – icoană dumnezeiască.
Fericite sunt familiile care vieţuiesc cu modestie,
curăţie şi simplitate, după modelul strămoşilor.
Fericite sunt familiile cu copii binecuvântaţi,
cu educaţie aleasă, având modele vii pe părinţii lor.

Fericiţi sunt soţii care risipesc orice neînţelegere
prin supunerea în faţa voii lui Dumnezeu,
Care îşi transformă căsnicia într-o mică Biserică,
în care se roagă cu credinţă la bine şi la greu.
Fericiţi sunt soţii care se roagă Bunului Dumnezeu
ca să le fie Ajutător şi Sprijinitor în toate,
Şi mână în mână, prin vremuri bune sau rele,
prin întuneric sau lumină merg drept, înainte.

Fericiţi sunt soţii de-o fire, ce pornesc dintr-un izvor,
străbat aceeaşi cale şi au un singur ţel.
Fericiţi sunt soţii ce privesc căsătoria ca pe o călătorie
printre bucurii şi necazuri fel de fel,
Dar care în orice încercare, văd aprinsă o luminiţă
de speranţă şi nădejde, o luminiţă de credinţă.
Fericiţi sunt soţii ce se au unul pe altul şi mulţumesc
lui Doamne pentru toate, cu adâncă recunoştinţă.

Fericit este căminul în care icoana iubirii
este icoana dragostei din sânul Preasfintei Treimi.
Fericiţi sunt soţii ce-şi duc traiul laolaltă, fără
să se împiedice de unele diferenţe între însuşiri.
Fiind ca două note muzicale diferite, dar care
se aud melodios, pe strunele unei fermecate viori.
Fericiţi sunt soţii uniţi în Hristos pentru veşnicie,
ce cunosc şi respectă ale Lui principii şi valori:
Credinţa, iubirea, încrederea, rugăciunea,
ascultarea, iertarea, respectul, fidelitatea, solidaritatea,
Slujirea reciprocă, dăruirea, răbdarea, armonia,
pacea, cinstea, hărnicia, onestitatea, sinceritatea.

Să ne rugăm cu credinţă lui Doamne să ne ajute
să ne păstrăm neprihănită căsătoria – chip sfânt –
De toate lucrurile murdare ce o pot pângări
şi care se află la tot pasul, pe acest întinat pământ.
Adânc, să ne rugăm ca toţi cei ce în Hristos
am fost uniţi pe pământ, să fim şi-n Cer veşnic uniţi.
Cu credinţă, pe Doamne să-L rugăm: de cursele
vrăjmaşului – pierzător de suflete – să fim păziţi,
Să ne povăţuiască spre lucrarea tuturor faptelor
celor bune şi spre împlinirea sfintelor porunci,
Şi să aducem bogată roadă întru care să Se
preamărească Dumnezeu, prin naştere de prunci.

Să Îl rugăm pe Doamne, să binecuvinteze căsnicia,
ca să devină o cale spre sfinţenie!
Să Îl rugăm pe Doamne, să ne îmbrace casa
în straie ţesute cu fire de iubire, lumină, pace, armonie!
Să Îl rugăm pe Doamne să ne ajute să transformăm
căminul nostru într-o mică Biserică a lui Hristos,
Să fim vrednici mărturisitori şi următori ai Lui
şi întreaga viaţă să ne-o trăim frumos şi cu folos!!!

Cristina Toma

Tags: ,