Stiri »

25 ianuarie 2023 – 15:56 | Comentariile sunt închise pentru Buletin Parohial Hai cu noi nr. 107 pe decembrie 2022 și Retrospectiva 202217 views

Share
Facebook
0
Twitter

Linkedin

Citeste mai multe »
evenimente
Social - Filantropice
Sănătate pentru toți
Zâmbiţi cu noi
Editorial
Home » Articole, Cateheză

Viața Sfântului Nectarie este o „enciclopedie ortodoxă”

Submitted by on 9 ianuarie 2021 – 17:52No Comment | 287 views

Sfântul Nectarie este astru strălucitor pe cerul Bisericii
lui Hristos, care ne arată calea spre Acasă.

Dar prețios al sfintei Treimi pentru oamenii din
vremea noastră, ce trăiesc într-o lume întunecoasă,
În care viața nu mai e trăită după învățăturile Evangheliei,
acesta ne îndeamnă la o viață virtuoasă
Așa cum a fost viața lui, o viață sfântă, dumnezeiască,
o viață specifică autenticilor creștini,
Ce au conștientizat că aceasta este chemarea noastră:
de a ne sfinți, cum ne spun Sfintele Scripturi:
„Fiți sfinți pentru că Eu sunt Sfânt”. Sf. Nectarie,
așadar, a împlinit această poruncă dumnezeiască
Și s-a unit prin Har cu Cel Sfânt, cu Domnul Iisus Hristos,
reușind astfel, lucrările Sale să-nfăptuiască.
Acesta ne arată că scopul nostru este de a deveni
oameni cerești, originea noastră fiind cerească.
Sfântul Nectarie a fost plin de Hristos Dumnezeu,
un trăitor de viață plină de har – viață îngerească.
Înger în trup și purtător de Hristos, acesta ne-a transmis
sfânta tradiție a acestei vieți dumnezeiești,
Ce se păstrează și transmite, doar cu ajutorul
unei viețuiri evanghelice, ghidată de adevăruri cerești,
Rostite de către Hristos Domnul cu un scop,
pentru a deveni viața, realitatea și a noastră bucurie.
În Sf. Nectarie au domnit, așadar, veșnicul adevăr divin,
veșnica iubire divină și veșnica credincioșie
Și, prin Crucea purtată cu demnitate, smerenie și
credință, în el a înflorit și a adus roade bogate
Pomul vieții nemuritoare, dumnezeiești, prin Cruce
a biruit moartea, păcatele și a demonilor răutate.
Prin Cruce a biruit iadul și a dobândit Raiul veșnic,
unde nu mai există niciun suspin și nicio întristare,
Unde totul e doar „bucurie și pace în Duhul Sfânt”,
prin Cruce a primit în dar cunună mântuitoare.
Viața Sfântului Nectarie este deci „un fel de
Enciclopedie Ortodoxă” din care ne putem adăpa și hrăni
Cu adevărul veșnic, cu credința, nădejdea și iubirea
de care avem nevoie, și-n ea din belșug vom găsi
Și: umilință, smerenie, pocăință, rugăciune sau
oricare altă virtute sau nevoință, din care vom dobândi
Ajutor haric și vom descoperi numeroase și sigure
căi de mântuire, iluminare, sfințire, îndumnezeire,
Prin care putem birui orice păcat și patimă, moartea
și diavolul ce ne îndeamnă la rătăcire și pierire.
Din viața Sf. Nectarie găsim, așadar, remediu pentru
orice păcat sau patimă, ce le săvârșim mereu,
Aceasta fiindu-ne model de răbdare, credință tare
și nădejde în ajutorul și mila lui Dumnezeu,
În orice durere, necaz, ispită, umilință și nedreptate
din partea vrăjmașillor ce vor să ne fie greu,
Ce nu vor să gustăm din roadele dulci ale bucuriei,
din roadele păcii și speranței, din roadele iubirii.
Viața Sfântului Nectarie ne îndeamnă, din moartea
spirituală să ne ridicăm cu curaj pe aripile Învierii,
Cu ajutorul dumnezeieștii puteri a Domnului nostru
Iisus Hristos Cel răstignit, înviat și înălțat la Ceruri,
Care preschimbă orice tulburare, nenorocire sau
suferință în bucurie sfântă și alină adânci doruri
De Cer, de Acasă, de veșnicie, de bine și frumos,
de iubirea autentică, necondiționată, vindecătoare.
Din viața Sf. Nectarie învățăm cum să-L cunoaștem
și să-L iubim pe Dumnezeu, cu o iubire arzătoare.
Din viața Sf. Nectarie învățăm că doar virtuțile
ne unesc cu Hristos și cum să urcăm până pe culmile lor.
Să încercăm să sporim în dragostea faţă de Dumnezeu
şi de aproapele, să urmăm exemplul sfinților!
Să aprindem înăuntrul nostru flacăra dumnezeieștii iubiri,
să avem mereu de ACASĂ, un adânc dor!

Cristina Toma

Tags: ,