Stiri »

9 ianuarie 2021 – 11:30 | Comentariile sunt închise pentru Hai cu noi nr. 83, decembrie 2020 și Retrospectiva 202031 views

Share
Facebook
0
Twitter

Linkedin

Citeste mai multe »
evenimente
Social - Filantropice
Sănătate pentru toți
Zâmbiţi cu noi
Editorial
Home » Articole, Cateheză

Vino și vezi!!!

Submitted by on 5 aprilie 2020 – 12:33No Comment | 82 views

Vino și vezi!!!

Să cinstim și să cercetăm cu toții, Biserica
cea sfântă, sobornicească și apostolească!
Veniți în casa Domnului, frații și surorile mele
întru Hristos, ca prin voi să se cunoască
De către toți casnicii voștri și de către toți
cei ce vă cunosc, cele șapte Taine Sfinte,
Prin care se împărtășește Harul nevăzut
al Sfântului Duh, Taine care au fost instituite
De Însuși Mântuitorul Hristos, pe care
Sfintei Sale Biserici le-a încredințat cu scopul
De a se mântui și sfinți toți credincioșii,
de a se bucura de puterea pe care o dă Harul,
Ce-n unii „este virtute, în alţii pocăinţă; în alţii
cunoştinţă”, cum spune Sf. Maxim Mărturisitorul.
Vino și vezi!!!Să spunem aproapelui nostru: Vino și vezi,
cum în Biserică descoperi calea cea mai scurtă
Și mai ușoară, prin care se ajunge la desăvârșire
și sfințire, cum în biserica lui Hristos, sfântă,
Harul îți inviorează puterile sufletului, te ridică
din mocirla adâncă a păcatelor și patimilor,
Te împacă cu sine și cu Dumnezeu, te transformă
din omul vechi, rob al tuturor diavolilor,
În omul nou în care strălucește iarăși cu putere,
diamantul divin pe care l-am primit cu toții,
Odată cu Sfântul nostru Botez, să spunem
aproapelui: Vino și vezi, cum cercetarea Bisericii
Te îmbogățește în virtuți creștine: iubire, credință
și nădejde, și în virtuți morale: înțelepciune
Dreptate, cumpătare, bărbăție, vino și vezi,
îndeamnă cu multă iubire, tu, frate creștine și spune
Tuturor celor care cunosc că, doar cercetând
și cinstind Biserica, te poți înfrupta din roadele
Sfântului Duh, ce sunt: dragostea, bucuria, pacea,
îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine,
Credincioşia, blândeţea, înfrânarea. Vino și vezi,
prezența lui Dumnezeu în toate Sfintele Taine:
Botezul, Mirungerea, Împărtăşania (cuminecătura),
Spovedania (Pocăinţa), Preoţia (Hirotonia),
Nunta (Căsătoria) şi Sfântul Maslu, vino și vezi,
să spunem cu curaj și iubire, mereu să mărturisim
Cât de mult ne iubește Hristos, cum se răstignește
și azi, pentru noi, și cum când ne împărtășim,
Cu El ne unim, ne unim cu: Dragostea, Virtutea,
Dreptatea, Adevărul veşnic și Bucuria sfântă.
Vino și vezi, să spunem neîncetat! Vino și vezi
cum în Biserică, îngerii cu credincioșii cântă
Imne de slavă lui Dumnezeu, cum toți sfinții
te privesc cu multă iubire din sfintele icoane,
Cum Maica Domnului te îmbrățișează cu iubire
de mamă și-ți alină toate durerile amare,
Cum în Biserică totul prinde viață, cum în Biserică
se aprinde dorul de Cer, de Acasă, de Rai,
Cum în Biserică nu te mai simți străin, nu
te mai simți singur și neînțeles, cum în Biserică ai
Dorința de a fi în comuniune cu Dumnezeu
și semenii tăi, cum în Biserică înveți multe lecții
Care sunt necesare pentru a promova examenul
mântuirii: lecțiile iubirii, iertării, solidarității,
Milostivirii, prieteniei, sincerității, smereniei,
curăției, păcii, liniștei, modestiei și simplității.
Vino și vezi, creștine, cum în Biserică Cuvântul
Domnului ne împărtășește credința adevărată,
Credința lucrătoare prin iubire, care ne dăruiește
cununa prețioasă și neveștejită a mântuirii.
Vino și vezi, care este limba în care ne vorbește
Hristos, vino și vezi, cum poți dialoga cu El,
Cum Acesta vine la întâlnirea cu tine, cum după
această divină întâlnire nu mai poți fi la fel.
Nu mai poți fi trist, fără speranță și lumină,
fără o țintă și un scop pe drumul vieții, cum devii
Izvor de bunătăți, izvor nesecat, din care se adapă
toți cei osteniți și doborâți de povara Crucii.
Vino și vezi, cum Hristos ne așteaptă să devenim
pescari de oameni, așa cum I-au fost toți ucenicii!
Vino și vezi și ascultă de glasul Păstorului Iisus Hristos,
Care vrea să-L urmăm în spațiul Învierii!
În spațiul Vieții și luminii neînserate, în spațiul în
care nu mai este niciun suspin, în spațiul fericirii,
În spațiul în care minunile se întâmplă la tot pasul
și-n care vezi „cerul deschizându-se şi îngerii
Lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul
Omului”, vino și vezi, creștine, spațiul nemuririi!
Vino și te zidește ca un templu sfânt al Dumnezeului
Celui nevăzut, participând la Tainele Bisericii!
Vino și te îmbracă în Hristos, vino și vezi
cum poți învinge moartea și cum de iad te îndepărtezi!
Vino și vezi cât de Bun, iertător și milostiv e Domnul,
cum poți să întărești legătura cu El, vino și vezi!
Vino și vezi, cum în Biserică, inima cântă mai duios,
un imn al recunoștinței și iubirii necondiționate!
Vino și vezi, cum Biserica îți deschide ușa pocăinței,
cum în Biserică conștiința te mustră mai puternic,
Cum în Biserică mărturisești căderea și păcătoșenia
ta și vrei să vii la cunoașterea adevărului veșnic,
Cum în Biserică vrei să preschimbi sărăcia ta
duhovnicească în bogăție nestricăcioasă, spirituală,
Cum în Biserică recunoști puterea mântuitoare a
lui Dumnezeu, Care îți poate vindeca orice boală
Trupească sau sufletească și îți pui nădejdea doar în El,
nu în tine sau în alt om din lumea asta trecătoare.
Vino și vezi, cum în Biserică devii mădular al Trupului
lui Hristos și cum devii o mlădiță în via Sa, roditoare!
Vino și vezi că, dacă tot ce facem în Biserică facem
în numele Domnului, nu ne vom pierde răsplata în veșnicie!
Vino și vezi, cum în Biserică rugăciunea fierbinte și curată
se înalță la Domnul, ca o binemirositoare tămâie!
Vino și vezi, cum rugăciunea unora pentru altul e ascultată
și împlinită de Dumnezeu – Izvor curat de Apă vie!
Vino și vezi, cum doar în Biserică ți se fac cunoscute
căile vieții, cum în Biserică suntem chemați cu toții,
Să devenim sfinți, ca Însuși Hristos să ne împletească
cununa mântuirii, să-L urmăm, așadar, pe drumul Crucii!
Să devenim o Liturghie după Liturghie și viața întreagă
s-o dăruim lui Dumnezeu, în noi să se oglindească
Chipul sfânt al lui Iisus Hristos, în noi doar iubirea,
credința și nădejdea, în pace și prietenie să sălășluiască!

Cristina Toma

Tags: ,